Tourism, nature and sustainability

Nánari upplýsingar
Titill Tourism, nature and sustainability
Undirtitill A review of policy instruments in the Nordic countries
Hlekkur https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1209894/FULLTEXT01.pdf
Höfundar
Nafn Hogne Øian
Nafn Peter Fredman
Nafn Klas Sandell
Nafn Anna Dóra Sæþórsdóttir
Nafn Liisa Tyrväinen
Nafn Frank Søndergaard Jensen
Flokkun
Flokkur Fræðigreinar um ferðamál eftir starfsmenn HÍ, HA og HH / Academic Papers on Tourism by staff in UI, UNAK and HU
Útgáfuár 2018
Útgefandi Norræna ráðherranefndin