Kínverskir ferðamenn á Íslandi

Kínverskum ferðamönnum hefur fjölgað mikið á Íslandi á undanförnum árum og hefur þessi markhópur burði til að verða mikilvægur hlekkur í íslenskri ferðaþjónustu í framtíðinni. Kínverskir ferðamenn koma frá nokkuð frábrugðnari menningarheimi en þeir markhópar sem hafa verið hvað mest áberandi hér á landi, þ.e. Þjóðverjar, Frakkar, Bretar, Bandaríkjamenn og aðrir Norðurlandabúar og því mikilvægt að kanna hvernig þeir upplifa og nálgast Ísland sem áfangastað.

Markmiðið með þessari rannsókn er því að öðlast innsýn í upplifun þeirra sem eru að þjónusta kínverska ferðamenn hér á landi. Hvað einkennir þarfir og áhuga þessa markhóps? Hvaða áskoranir og tækifæri liggja í að þjónusta kínverska ferðamenn sem sækja Ísland heim?

Viðtöl verða tekin við leiðsögumenn, hótelstarfsmenn og aðra innan ferðaþjónustunnar sem þjónusta og eiga í samskiptum við kínverska ferðamenn í sínum störfum. Niðurstöður viðtalanna verða nýttar í skrif á bókarkafla fyrir bók um asíska ferðamenn á norðurslóðum sem RMF var boðið að taka þátt í. Young-Sook Lee (The Arctic University of Norway) ritstýrir bókinni og er áætlað að bókin komi út í ársbyrjun 2021. Undirbúningur fyrir verkefnið hófst haustið 2019 en gagnaöflun mun fara fram á fyrri hluta ársins 2020.

Verkefnisstjóri er Vera Vilhjálmsdóttir (verav@rmf.is) en ásamt henni munu þær Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (RMF) og Rosemary Black (Charles Sturt University) koma að kaflaskrifum.