Holtavörðuheiðarlína 1

Rannsókn á áhrifum Holtavörðuheiðarlínu 1 á ferðaþjónustu og útivist fyrir mat á umhverfisáhrifum línunnar. Áhrifasvæði fyrirhugaðrar nýrra línu liggur frá Klafastaða í Hvalfirði að nýju tengivirki á Holtavörðuheiði, alls um 90km löng leið.

Í rannsókninni verður lögð áhersla á að meta upplifun ferðamanna sem heimsækja svæðið og núverandi nýting svæðisins til útivistar og ferðamennsku. Rannsóknin byggir á viðtölum við ferðamenn, útivistarfólk og ferðaþjónustuaðila sem nýta sér eða starfa innan áhrifasvæðis framkvæmdanna, ásamt greiningu á fyrirliggjandi gögnum.

Verkefnið er unnið fyrir Landsnet. Áætluð verklok eru nóvember 2022 og líkur með birtingu á skýrslu með helstu niðurstöðum.

Rannsókninni er stýrt af Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) en RMF kemur inn í þann hluta verkefnisins sem snýr að ferðamönnum og ferðaþjónustu á svæðinu.

Verkefnastjórar f.h. RMF eru Vera Vilhjálmsdóttir (verav@rmf.is) og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (gudrunthora@rmf.is)