Rannsóknaverkefni RMF

 

=========================================================

Yfirstandandi verkefni

=============================================

 

Skemmtiferðaskip við Reykjavíkurhöfn sumarið 2023

Spurningakönnun meðal skemmtiskipa farþega í Reykjavík sumarið 2023. Verkefnið er unnið fyrir Faxaflóahafnir í nánu samstarfi við Ferðamálastofu.

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir fer með umsjón verkefnisins fyrir hönd RMF.

 

 

Áhrif Bolaölduvirkjunar á ferðaþjónustu og útivist

Rannsókn unnin fyrir faghóp 2 Rammaáætlunar til að kortleggja og meta möguleg áhrif Bolaölduvirkjunar á ferðaþjónustu og útivist á svæðinu. 

Umsjón: Vera Vilhjálmsdóttir og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir.

 

 

Er ferðaþjónusta málið? Greining á hlutverki Vegagerðarinnar í sjálfbærri uppbyggingu áfangastaða og ferðaleiða á Íslandi

© Eyrún Jenný Bjarnadóttir

Rannsókninni er ætlað að greina hlutverk Vegagerðarinnar þegar kemur að uppbyggingu áfangastaða og ferðaleiða á Íslandi. Auk þess  verður ákvarðanatakan og verkferlið við þróun nýrra ferðaleiða greind. 

Ása Marta Sveinsdóttir, Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir fara með umsjón verkefnisins. 

 

 

Ábyrg eyjaferðaþjónusta

Frá Grímsey © Ása Marta Sveinsdóttir

Rannsóknaverkefni á ábyrgri eyjaferðaþjónustu í Grímsey og Hrísey þar sem áhersla er lögð á að leggja grunn að gerð sjálfbærrar áfangastaðaáætlunar fyrir eyjarnar tvær.

Ása Marta Sveinsdóttir fer með umsjón verkefnis [asamarta@rmf.is], ásamt Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur.

 

 

WeLead: Leiðtogahæfni kvenna í ferðaþjónustu

Erasmus+ verkefni sem snýr að því að efla leiðtogahæfni kvenna í ferðaþjónustu og skapa starfsumhverfi innan ferðaþjónustunnar sem stuðlar að jafnræði, jöfnuði og bregst við þörfum samfélagsins.

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir [gudrunthora@rmf.is] og Vera Vilhjálmsdóttir [verav@rmf.is] hafa umsjón með verkefninu fyrir hönd RMF.

  

Rannsókn á ferðamennsku á Þeistareykjum

 Sumarið 2023 vinnur RMF að rannsókn á ferðamennsku á Þeistareykjum að beiðni Landsvirkjunar. Markmiðið er tvíþætt: annars að afla gagna um viðhorf tiltekinna notendahópa til Þeistareykjasvæðisins nú þegar helstu virkjunar- og vegaframkvæmdum á svæðinu er lokið og hins vegar mæla umferð um svæðið.

Umsjón: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir [gudrunthora@rmf.is] ásamt Rögnvaldi Ólafssyni og Sigríði Kristínu Jónasdóttur. 

 

Efnahagsleg áhrif Airbnb gestgjafa á samfélög á norðurslóðum

Nordregio ACP samstarfsverkefni sem miðar að því að rannsaka hvaða hlutverki Airbnb gestgjafar gegna í byggðaþróun sem og sjálfbærri þróun áfangastaða.

Umsjón: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (gudrunthora@rmf.is) og Vera Vilhjálmsdóttir (verav@rmf.is)  

 

T-CRISIS-NAV Leiðsögn lítilla og meðalstórra fyrirtækja í ferðaþjónustu í gegnum krísu

Erasmus-plusErasmus + verkefni sem snýr að því að aðstoða lítil og meðalstór fyrirtæki í ferðaþjónustu að sigla í gegnum krísu. 

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir leiðir verkefnið af hálfu RMF ásamt Íris H. Halldórsdóttur, sérfræðingi RMF

  

Sjálfbærni móttökusvæða skemmtiskipa á norðurslóðum: Frá starfsháttum til stýringar

Frá Ísafjarðarhöfn ©Ása Marta SveinsdóttirRannsókn á svæðisbundinni stjórnun og stýringu umferðar skemmtiferðaskipa á norðurslóðum þar sem leitað er bestu leiða með sjálfbærni að leiðarljósi. Þriggja ára fjölþjóðlegt rannsóknarverkefni sem styrkt er af norska rannsóknaráðinu undir merkjum norsk-rússneska rannsóknasjóðsins.

Ása Marta Sveinsdóttir [asamarta@rmf.is], Guðrún Þóra Gunnarsdóttir [gudrunthora@rmf.is] og Þórný Barðadóttir [thorny @ rmf.is] fara með umsjón hluta RMF í verkefninu

 

Áhrif skemmtiskipaumferðar á náttúru, efnahag og menningu norðurslóða (ACT)

Frá Akureyrarhöfn © Þórný BarðadóttirAlþjóðlegt samstarfsverkefni um rannsóknir á áhrifum koma skemmtiferðaskipa á náttúru, efnahag og menningu heimsóknarsvæða.

Umsjón: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir [gudrunthora@rmf.is], Þórný Barðadóttir [thorny@rmf.is] og Ása Marta Sveinsdóttir [asamarta@rmf.is] fara með umsjón íslensks verkhluta  

 

 

=========================================================

Verkefni sem er lokið

=============================================

 

 Skemmtiskipa ferðamennska í Grímsey: tækifæri til uppbyggingar?

Frá Grímsey © Julie Madsen

Rannsókn á eðli og áhrifum skemmtiskipa ferðamennsku í Grímsey þar sem  áhersla er lögð á að rýna í sjálfbærni þessarar tegundar
ferðamennsku í  tengslum við uppbyggingu Grímseyjar sem áfangastaðar ferðamanna. 

Ása Marta Sveinsdóttir fer með umsjón verkefnis [asamarta@rmf.is], ásamt  Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur og Þórnýju Barðadóttur.

 

 

Kortlagning helstu ferðaleiða: Líkanagerð um staðbundna neyslu skemmtiskipafarþega (MBT)

Farþegakönnun á Akureyri ©Þórný Barðadóttir

Verkefnið sneri annars vegar að samanburði á aðferðum við gagnaöflun og greiningu á fyrirliggjandi gögnum um heimsóknir skemmtiskipafarþega á landi og hins vegar að stofnun alþjóðlegs rannsóknarnets um ferðamálarannsóknir.
Með verkefnisstjórn íslensks hluta fara Guðrún Þóra Gunnarsdóttir [gudrunthora@rmf.is], Þórný Barðadóttir [thorny@rmf.is] og Ása Marta Sveinsdóttir [asamarta@rmf.is]

 

Holtavörðuheiðarlína 1

Rannsókn sem unnin var fyrir Landsnet sem hluti af umhverfismati vegna fyrirhugaðrar lagningar á Holtavörðuheiðarlínu 1. Í rannsókninni var lögð áhersla á að kanna upplifun og viðhorf ferðamanna, útivistarfólks og ferðaþjónustuaðila til línunnar.

Umsjón: Vera Vilhjálmsdóttir (verav@rmf.is)

 

Gildi og nýting minjastaða

Rannsóknarverkefni unnið fyrir Minjastofnun Íslands og snýr að því að kanna hvernig heimamenn sjá og meta minjastaði í sínu nánasta umhverfi.

Umsjón: Vera Vilhjálmsdóttir (verav@rmf.is) 

  

Innlend ferðamennska á Norðurlöndunum

Í verkefninu er sjónum beint að þeirri þróun sem átti sér stað í innlendri ferðaþjónustu á Norðurlöndunum frá því að Covid-19 heimsfaraldurinn skall á og um leið kanna hver þróun innlendrar ferðamennsku gæti verið í framtíðinni.

Verkefnastjóri á Íslandi: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb@rmf.is]

 

Viðhorfskönnun meðal ferðamanna á áfangastöðum Vörðu

Merki Vörðu - Merkisstaða Íslands

Verkefni unnið af RMF fyrir menningar- og viðskiptaráðuneytið um framkvæmd og útfærslu könnunar meðal ferðamanna á áfangastöðum Vörðu.

Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb@rmf.is]

 

Aðlögunarhæfni og seigla í ferðaþjónustu: Hvernig á að mæta áföllum? Hvernig unnt er að efla þrautseigju í greininni

Rannsóknarverkefni sem unnið er fyrir Ferðamálastofu og snýr að því að skoða áhrif Covid-19 heimsfaraldursins á ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi.

Umsjón: Íris H. Halldórsdóttir (irish@rmf.is)

  

 

OUTPACE: Poppmenning í ferðaþjónustu

Evrópskt samstarfsverkefni um áhrif og nýtingu poppmenningar í ferðaþjónustu. Markmið verkefnisins er að vekja athygli á hvernig poppmenning getur stuðlað að nýsköpun og vöruþróun.

Verkefnisstjóri á Íslandi: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir [gudrunthora@gmail.com]

   

Vetraráfangastaðurinn Akureyri

Rannsókn á viðhorfum Akureyringa til vetraráfangastaðsins Akureyrar. Kannað er hvort vísbendingar séu til staðar um álag á íbúanna vegna ferðaþjónustunnar og hvaða áherslur þeir myndu vilja sjá í skipulagningu og stýringu vetrarferðaþjónustu á Akureyri.

Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb@rmf.is] og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir

 

Gerð spurningakönnunar fyrir ferðamenn á áfangastöðum Vörðu

Merki Vörðu - Merkisstaða Íslands

Verkefni unnið af RMF fyrir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið um gerð spurningakönnunar meðal ferðamanna á áfangastöðum Vörðu - Merkisstaða Íslands.

Verkefnisstjórn: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (gudrunthora@rmf.is) 

 

Tilfærsla Hringvegar um Mýrdal

Vegur um Mýrdal - Skjáskot af vef VegagerðarRannsókn unnin fyrir Vegagerðina í tengslum við tilfærslu Hringvegar um Mýrdal. Til rannsóknar er núvegandi nýting svæðisins til ferðamennsku og útivistar og mat á mögulegum áhrifum af innviðabreytingum.

Umsjón: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir (gudrunthora@rmf.is)

 

Kínverskir ferðamenn á Íslandi

Viðtalsrannsókn meðal ferðaþjónustuaðila um upplifun þeirra af að þjónusta og taka á móti kínverskum ferðamönnum sem koma til Íslands.
Umsjón: Vera Vilhjálmsdóttir [verav@rmf.is]

 

  

Viðhorf heimamanna á tímum COVID-19

Rannsókn á viðhorfum heimamanna til ferðafólks og ferðaþjónustu á tímum COVID-19. Rannsóknin fer fram á fjórum stöðum á Íslandi: 101 Reykjavík, Ísafirði, Skútustaðahreppi og Höfn í Hornafirði.

Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb@rmf.is] hefur umsjón með verkefninu.

 

Kjör og aðstæður erlends vinnuafls í ferðaþjónustu

Á kaffihúsi. ©Íris Hrund HalldórsdóttirViðtalsrannsókn sem hafði það m.a. að markmiði að fá yfirsýn yfir hvað má betur fara í starfsumhverfi erlends starfsfólks í ferðaþjónustu.

Umsjón: Íris Hrund Halldórsdóttir, RMF [irish@unak.is] og Magnfríður Júlíusdóttir, HÍ.

 

 

Viðhorf Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu 2019

Fjölmiðlar og ferðaþjónusta - skjáskot Könnun á viðhorfum Íslendinga til ferðamanna og ferðaþjónustu haustið 2019.

 Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb @hi.is].

 

  

Ferðavenjur erlendra sumarferðamanna

Ferðavenjur erlendra sumarferðamanna 2019Staðbundnar kannanir á ferðavenjum og neyslu erlendra sumarferðamanna á einstökum svæðum hérlendis.  
Framhaldsverkefni.

Umsjón: Þórný Barðadóttir [thorny @ rmf.is]

 

Markaðsrannsókn fyrir Markaðsstofu Norðurlands

Hvítserkur © Elísabet Ögn Jóhannsdóttir

Rannsókn sem unnin var fyrir Markaðsstofu Norðurlands á markaðssetningu Norðurlands og markhópum svæðisins. Samstarfsverkefni RMF og Háskólans á Hólum sem stutt var af Eyþingi og Sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra í gegnum Sóknaráætlanir.

Verkefnisstjóri: Elísabet Ögn Jóhannsdóttir [elisabetogn@unak.is]

 

Farþegar skemmtiferðaskipa: kannanir 2019

Farþegakönnun 2019Kannanir á ferðahegðun, ákvörðunum og útgjöldum farþega skemmtiferðaskipa við Húsavíkur- og Siglufjarðarhafnir 2019.

Umsjón: Þórný Barðadóttir [thorny @unak.is] 

  

 

Viðhorf heimamanna ferðamanna og ferðaþjónustu: Kannanir í einstökum samfélögum

Samsett mynd - Viðhorf heimamanna

Viðhorf heimamanna til ferðamanna og ferðamennsku 2018. Egilsstaðir, Húsavík, Stykkishólmur og Reykjanesbær.

Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb @hi.is].

   

 

Söguferðaþjónusta á Norðurlandi

Hvammstangi

Rannsókn á ferðavenjum og viðhorfi ferðamanna sem heimsækja söfn og setur á Norðurlandi.

Umsjón: Vera Vilhjálmsdóttir, RMF [verav@rmf.is]

 

 

Áhrif Suðurnesjalínu 2 á ferðaþjónustu og útivist

Verkefnið er hluti af umhverfismati Landsnets vegna Suðurnesjalínu 2

Umsjón: Vera Vilhjálmsdóttir RMF [verav@hi.is] og Hjalti Jóhannesson RHA 

 

Farþegar skemmtiferðaskipa: Könnun 2018

Farþegakönnun 2018Könnun á ferðahegðun, ákvörðunum og útgjöldum farþega skemmtiferðaskipa við Akureyrarhöfn 2018.

Umsjón: Þórný Barðadóttir [thorny@rmf.is]

 

 

Farþegar skemmtiferðaskipa: Forkönnun 2017

Skemmtiskipafarþegar: Forkönnun 2017Forkönnun meðal farþega skemmtiferðaskipa við Akureyrarhöfn, framkvæmd sumarið 2017.

Umsjón: Þórný Barðadóttir [thorny@rmf.is]

 

  

Viðhorf Íslendinga til ferðamanna og ferðaþjónustu 2017

Könnun á viðhorfum Íslendinga til ferðamanna og ferðaþjónustu 2017.
Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb @hi.is].

 

  

Viðhorf ferðamanna í flugi KEF-AK

Akureyrarflugvöllur. ©IsaviaKönnun á viðhorfum ferðamanna í beinu innanlandsflugi milli Keflavíkur og Akureyrar.

Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb @hi.is].

  

 

Áhrif orkuvinnslu í Kröflu á upplifun ferðamanna

Krafla 2017. ©Auður H. IngólfsdóttirSumarið 2017 vann RMF spurningakönnun fyrir Landsvirkjun á áhrifum orkuvinnslu í Kröflu á upplifun ferðamanna.

Tengiliður: Auður H Ingólfsdóttir [audur@unak.is]

 

 

Skemmtiferðaskip: Móttaka og þjónusta í landi

Skemmtiferðaskip - móttaka og þjónusta í landi

Viðtalsrannsókn meðal hagsmunaaðila móttöku og þjónustu við skemmtiferðaskipa á landi.

Umsjón: Þórný Barðadóttir [thorny@rmf.is]

 

 

Áhrif Svartárvirkjunar á ferðamennsku og útivist

Ullarfoss í Svartá. ©Gunnþóra ÓlafsdóttirHluti af mati á umhverfisáhrifum virkjunar í Svartá í Bárðardal í Þingeyjarsveit.

Umsjón: Dr. Gunnþóra Ólafsdóttir, RMF í samvinnu við Hjalta Jóhannesson, RHA og Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur RMF [gudrunthora @ unak.is].

 

Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu

Samsett mynd - Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustuTilviksrannsókn. Greining á efnahagslegum áhrifum ferðaþjónustu í byggðum landsins. Unnið með hliðsjón af alþjóðlegri forskrift ferðaþjónustureikninga.

Umsjón: Lilja B. Rögnvaldsdóttir [liljab@hi.is].

 

Markhópagreining fyrir íslenska ferðaþjónustu
Stórikarl á Langanesi. ©Markaðsstofa Norðurlands

Greining markhópa á erlendum mörkuðum og þróun markhópalíkans fyrir íslenska ferðaþjónustu, sem vistað er á vef Íslandsstofu.

Umsjón með hluta RMF: Dr. Edward Huijbens og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir [gudrunthora@unak.is].

 

Rannsókn á ferðamálum á virkjanasvæði við Þeistareyki

Þeistareykir © LandsvirkjunSumarið 2017 vann RMF að rannsókn fyrir Landsvirkjun sem fólst í spurningakönnun og viðtalsrannsókn um ferðamál á virkjanavæði við Þeistareyki.

Tengiliður: Auður H Ingólfsdóttir [audur@unak.is]

 

Rannsóknir á ráðstefnumörkuðum

Norræna húsið ReykjavíkForrannsókn með það að markmiði að rýna í stöðuna á rannsóknum á ráðstefnumarkaðnum á Íslandi og erlendis.

Umsjón: Vera Vilhjálmsdóttir [verav@hi.is]

 

 

Samfélagsleg áhrif ferðaþjónustu

Sólarlag. ©Eyrún Jenný BjarnadóttirGreining á áhrifum hins hraða vaxtar ferðaþjónustunnar, samhliða lengra ferðamannatímabili, hefur á samfélag heimamanna, menningu og daglegt líf.

Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb@hi.is] í samvinnu við Arnar Þór Jóhannesson RHA.

 

Talningar ferðamanna: dreifing eftir landssvæðum

 Seljalandsfoss. ©Rögnvaldur ÓlafssonVerkefni sem byggist á aðferðafræði við að meta fjölda ferðamanna á áfangastöðum með því að telja bifreiðar sem þangað koma.

Umsjón: Dr. Rögnvaldur Ólafsson og Gyða Þórhallsdóttir [gth85@hi.is].

 

Umfang og áhrif ferðaþjónustu í byggðum landsins

Samsett mynd - Umfang og áhrif ferðaþjónustuRannsókn á eftirspurnarhlið ferðaþjónustunnar og greiningu útgjalda og ferðahegðunar gesta til tiltekinna svæða landsins. 

Umsjón: Lilja B. Rögnvaldsdóttir [liljab @hi.is].

 

Viðhorf útivistarfólks og ferðamanna til virkjana á Henglinum

Hengill©Orkuveita Reykjavíkur. Ljósmyndari: Ragnar Th SigurðssonSumarið 2017 vann RMF spurningakönnun fyrir Orkuveitu Reykjavíkur á áhrifum orkuvinnslu á Hengilsvæðinu.

Tengiliður: Edward H Huijbens [edward@unak.is]

 

 

Yndisævintýri - SAINT

Skjáskot af vef Saint verkefnissinsSamvinnuverkefni 29 Evrópulanda þar sem leitast var við að þætta saman lífkerfi og fjölbreytilega þætti mannvistar; menningu, heilsu og vellíðan í gegnum ferðamennsku.

Verkefninu lauk í ársbyrjun 2018.