Rannsókn á ferðamálum á virkjanasvæði við Þeistareyki

Þeistareykir © LandsvirkjunRannsóknin var framkvæmd sumarið 2017. Gagnasöfnun var þríþætt og fólst í talningu bifreiða, spurningakönnun meðal ferðamanna og viðtalsrannsókn við hagsmunaðila í ferðaþjónustu.

Rannsóknin kallaðist á við tvær fyrri rannsóknir:

  • Viðtalsrannsókn frá 2008 þar sem lagt var mat á áhrif fyrirhugaðrar virkjunar á Þeistareykjum og háspennulínu frá Kröflu að Bakka við Húsavík á ferðaþjónustu og útivist
  • Rannsókn frá 2012 sem byggðist á umferðatalningu og spurningakönnun meðal ferðamanna.

 

Rannsókn á ferðamálum á virkjanasvæði við Þeistareyki - skýrsla

Verkefninu lauk með útgáfu skýrslu í lok árs 2017.