Verkefni - Viðhorf Íslendinga til ferðafólks og ferðaþjónustu 2019

Endurtekning könnunar sem framkvæmd var 2014 og 2017. Könnuð voru viðhorf og upplifun landsmanna á ferðamönnum og ferðaþjónustu haustið 2019. Jafnframt var kannað hvaða breytingar hafa átt sér stað frá síðustu könnunum.

Í könnuninni er notast við staðlaðan spurningalista sem byggir á víðtækri heimildarýni og fræðilegri úttekt á erlendum og innlendum rannsóknum á viðhorfum heimamanna. Spurningalistinn hefur verið í þróun frá því fyrsta landskönnunin var gerð 2014 og verið endurskoðaður og uppfærður reglulega í takt við þróun greinarinnar og áherslur stjórnvalda um öflun áreiðanlegra gagna.

Niðurstöður könnunar 2019 voru teknar saman fyrir hvern landshluta vorið 2020:  

Austurland
Höfuðborg
Norðurland
Suðurland
Suðurnes
Vestfirðir
Vesturland

 

Heildarskýrslu með ítarlegri greiningu gagnanna sem söfnuðust haustið 2019 ásamt samanburði við fyrri landskannanir frá árinu 2017 og 2014 má nálgast hér

Niðurstöður könnunarinnar 2017 eru aðgengilegar á vefsvæði RMF ásamt skýrslu RMF um niðurstöður greiningar landskönnunar 2014 og skýrslu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 2014. 

 

Umsjón: Eyrún Jenný Bjarnadóttir [ejb@hi.is]