Ferðavenjur erlendra ferðamanna sumarið 2017

Út eru komnar skýrslur um ferðavenjur og útgjöld erlendra ferðamanna sumarið 2017 á sex áfangastöðum landsins: Siglufirði, Húsavík, Mývatnssveit, Borgarnesi, Akureyri  og Reykjavík. Rafrænar útgáfur skýrslnanna má sjá með því að smella á viðkomandi staðarheiti hér að ofan.

RMF hefur frá árinu 2013 komið að framkvæmd árlegrar spurningakönnunar sem nú hefur farið fram á alls fjórtán stöðum á landinu. Í könnuninni er lögð áhersla á greiningu ýmissa einkennandi þátta erlendra ferðamanna á rannsóknarsvæðunum s.s. búsetulandi, ferðamáta, gistimáta og dvalarlengd auk þess sem ástæða heimsóknar og útgjaldamynstur þeirra er skoðað. Ferðamönnum gefst einnig kostur á að koma á framfæri athugasemdum varðandi dvöl þeirra og upplifun meðan á heimsókn stóð. Á nokkrum stöðum hefur könnunin verið framkvæmd oftar en einu sinni sem gefur vísbendingar um þróun ferðaþjónustu á þeim stöðum.

Niðurstöður könnunarinnar sýna að ferðavenjur og útgjöld erlendra gesta voru talsvert ólík eftir stöðum og lá helsti munurinn í ástæðum heimsóknar, dvalartíma og neyslumynstri gesta. Aðdráttarafl hvers svæðis var ýmist bundið náttúru þess, afþreyingu eða staðsetningu. Útgjöld tengdust þjónustuframboði á hverjum stað og því sem helst dró ferðamenn til svæðisins. Meðalútgjöld ferðamanna á sólarhring voru hæst í Reykjavík þar sem gisting og veitingar voru veigamestu útgjaldaliðirnir. Gestir staðanna voru almennt ánægðir með dvölina og víða komu fram jákvæðar athugasemdir um náttúrufegurð og þjónustu en þó var einnig greinileg óánægja með hátt verðlag. 

Höfundur og umsjónaraðili verkefnisins er Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir en rannsóknin var samstarfsverkefni RMF og Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík. Könnunin, sem var fjármögnuð af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, var framkvæmd í júlí og ágúst sumarið 2017 og heildarfjöldi svara var 3002. Niðurstöðurnar hafa einnig verið birtar í Mælaborði ferðaþjónustunnar.